สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

แผนจัดหาพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง

       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2559 

       ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559

          2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2559  

         3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
                     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2560  

                ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

       แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561  


1.ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ 2561
3.ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบึงแก เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561


view