สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ประวัติความเป็นมา

         ตามโบราณผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบต่อกันมา หมู่บ้านบึงแกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยขอม เพราะสังเกตได้ว่าบ้านบึงแกมีบึงล้อมรอบบ้านและยังมีคูคลองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง คูบึงนั้นจะมีต้นแกขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้เรียกว่า บ้านบึงแก และทั้งสี่ด้านของหมู่บ้านจะมีสะพานออกสู่ภายนอก (แต่ก่อนเรียกว่า ขัว) จึงสันนิษฐานว่าบ้านบึงแกเป็นเมืองเก่า กลางหมู่บ้านจะเป็นโนนสูงมีพระพุทธรูปใหญ่และมีโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียกว่า โนนสังข์ ซึ่งในเสาหินนั้นได้จารึกตัวหนังสือขอมไว้ด้วย และต่อมาได้มีการตั้งบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อปี พ.ศ.2478 พ่อขุนนิวัฒน์ สุขประชา เป็นกำนันคนแรก

พื้นที่

        ตำบลบึงแก อยู่กึ่งกลางระหว่างตำบลโนนทรายและตำบลม่วง ห่างจากอำเภอมหาชนะชัย 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดยโสธร 43 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 582 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแคนน้อย, ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลม่วง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดงแคนใหญ่ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร และ ตำบลบ้านไท อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลโนนทราย อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,192 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 55 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากอำเภอคำเขื่อนแก้วไปถนนสายอำเภอมหาชนะชัย เลี้ยวซ้ายสามแยกวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีจังหวัดยโสธร เข้าถนนสาย บ้านปอแดง-ดงจงอาง (ถนน รพช.สาย 3018) ระยะทางประมาณ 7 กม.

ผลิตภัณฑ์

เครื่องจักสาน,ผ้าไหมทอมือ

view