สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ผู้ชนะประมูลประปาบ้านดงจงอางหมู่ที่ 5 , 10
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4  ตำบลบึงแก

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านยางเครือ หมู่ที่ 4 (สายบ้านนางเรียง-สี่แยกบ้านนางบัว พิมพ์ขาว) ตำบลบึงแก

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแยก ยส 2015-บ้านดงจงอาง(ช่วงภายในหมู่บ้านดงจงอาง หมู่ 5)ตำบลบึงแก                                                          

โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลบึงแก

โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านบึงแก หมู่ที่ 9 (สายบ้านนายบุญเสริม อ่อนอาจ-บ้านนายมา  กรแก้ว) ตำบลบึงแก

โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดงจงอาง หมู่ที่ 10 ตำบลบึงแก
โครงการก่อสร้าง  4 โครงการ

ประกาศผลชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงแกหมูที่2

ประกาศผลชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงจงอางหมูที่5

ผลการพิจารณาซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)

ประกาศ:ผลการพิจารณาซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต
view